Software Inc., Company - премия "Прорыв года 2010" за решение Intranet: Academic